A A

Produkt jest wykonany z deski dębowej w selekcji rustykalnej (możliwe sęki oraz pęknięcia, które są szpachlowane, możliwa różna kolorystyka drewna oraz biel). Wilgotność drewna 9% (+/- 2%). Sęki są szpachlowane na twardo pyłem dębowym i szlifowane na gładko. Obróbka powierzchni wykonana jest przed uzyskaniem kolorów. Z tego powodu, kolor podłogi w miejscach szpachlowanych może w minimalnym stopniu różnić się od pozostałej powierzchni, podobnie jak na wzornikach znajdujących się w salonach sprzedaży.

Oferowana deska podłogowa jest olejowana w procesie produkcji, więc jest gotowa do użytku po jej montażu. W przeciwieństwie do podłóg cyklinowanych, połączeń poszczególnych elementów nie szpachluje się dlatego może występować nieznaczna nieprecyzyjność połączeń, która nie wpływa na komfort wizualny i użytkowy. Połączenia desek mogą też nieznacznie przestawać pomiędzy sobą. Z uwagi na specyfikę produktu, krawędzie desek są fazowane. Wykończenie produktu w ten sposób konieczne jest ze względu na możliwość pojawienia się szczelin pomiędzy deskami co wynika wyłącznie z naturalnej pracy drewna, w szczególności przy zastosowaniu desek o takich szerokościach. Najczęściej jednak pojawiające się szczeliny wynikają ze zbyt wysokiej temperatury w użytkowanych pomieszczeniach lub też ze zbyt niskiej wilgotności przy danej temperaturze co prowadzi do przesuszenia drewna i kurczenia się. Zakres wilgotności i temperatury w pomieszczeniach w których ułożona jest deska podłogowa powinien wynosić: temperatura 18-22 stopnie oraz wilgotność powietrza proporcjonalnie do temperatury w zakresie 45-60%.

Kolory uzyskiwane są poprzez impregnację drewna olejami koloryzującymi oraz wybarwianie różnego rodzaju odczynnikami. Przy uzyskiwaniu wybarwień jasnych z użyciem białego oleju oraz odczynników wybielających drewno, powierzchnia deski może nie być gładka. Odczynniki wymuszają w drewnie reakcje garbnikowe, które powodują zmianę barwy. Różnice kolorystyczne, które mogą wystąpić na poszczególnych elementach podłogi są powodowane wyłącznie specyfiką desek dębowych, czyli naturalnym charakterem drewna.


Zobacz specyfikację podłóg Castle Parquet